Veřejná zakázka: Poskytování odborných ICT služeb - rámcové dohody

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 16
Systémové číslo: P20V00000002
Evidenční číslo zadavatele: VZ_2020_A45
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-033902
Datum zahájení: 25.09.2020
Nabídku podat do: 26.10.2020 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Poskytování odborných ICT služeb - rámcové dohody
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem Rámcových smluv bude úprava vzájemných práv a povinností zadavatele (objednatele) a účastníka (dodavatele) (společně jen „Smluvních stran“) při zadávání a plnění dílčích veřejných zakázek týkajících se řízení, vývoje, implementace a podpory informačních systémů určených zejména pro koncové uživatele z řad veřejnosti a pro Ministerstvo dopravy České republiky a jeho podřízené organizace (dále jen „Služby“).

Na základě Rámcových smluv bude zadavatel účastníkům zadávat zakázky a uzavírat s nimi dílčí smlouvy na konkrétní služby (dále jen „Prováděcí smlouvy“).

Zadavatel bude dílčí veřejné zakázky (prováděcí smlouvy) na základě Rámcových smluv zadávat postupem podle § 134 zákona (bez obnovení soutěže).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 84 960 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: CENDIS, s.p.
 • IČO: 00311391
 • Poštovní adresa:
  Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
  11000 Praha 1

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cendis.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy