Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Poskytování odborných ICT služeb - rámcové dohody
Odesílatel Petr Moravec
Organizace odesílatele CENDIS, s.p. [IČO: 00311391]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.10.2020 13:03:55
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážený dodavateli,

níže uvádíme vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz účastníka:

Záväzný návrh Rámcovej zmluvy nesie v bodoch nasledovné obmedzenia:
4.1 Místem plnění jsou prostory v sídle Objednatele a dále též jiné prostory dle potřeby a výslovného pokynu Objednatele, a to vždy v rámci České republiky.
4.2 Pokud to povaha plnění Prováděcí smlouvy umožňuje a Objednatel vůči takovému postupu nebude mít výhrady, je Dodavatel oprávněn poskytovat Služby také ve svých provozovnách, zejména pokud jde o některé specifické práce nebo zpracování výstupů Služeb.

Ako uchádzač so sídlom v Slovenskej republike, je v súlade s bodmi 4.1 a 4.2 prípustná aj dištančné poskytovanie služieb z územia Slovenskej republiky?

Odpověď zadavatele:

Lhůta pro podání nabídek byla zadavatelem stanovena na 26.10.2020 12:00.

Podle § 98 odst. 1 ZZVZ zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůt podle odstavce 1 (tedy 5+3=8 pracovních dní před lhůtou pro podání nabídek).

Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůty podle odstavce 1.

Zadavatel se i přes výše uvedené rozhodl zadávací dokumentaci vysvětlit s poukázáním na odst. 3.3 zadávací dokumentace. Dle tohoto odstavce je možné i distanční plnění této veřejné zakázky.

S pozdravem

Petr Moravec
CENDIS, s.p.