Veřejná zakázka: Dodávka samoobslužných platebních kiosků - rámcové dohody

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 20
Systémové číslo: P20V00000006
Evidenční číslo zadavatele: VZ_2020_A51
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-022170
Datum zahájení: 26.06.2020
Žádost o účast podat do: 28.07.2020 12:00
Předběžnou nabídku podat do: 07.09.2020 10:00
Nabídku podat do: 25.09.2020 18:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka samoobslužných platebních kiosků - rámcové dohody
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Dodávka samoobslužných platebních kiosků určených pro samoobslužnou úhradu časových poplatků za použití zpoplatněných úseků pozemních komunikací v České republice silničními motorovými vozidly nejméně se čtyřmi koly, jejichž největší povolená hmotnost činí nejvýše 3,5 tuny v souladu s požadavky zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení s uveřejněním zahájené oznámením
  Důvod použití jednacího řízení:
  Veřejná zakázka (všechny části) je zadávána v jednacím řízení s uveřejněním dle § 60 a násl. zákona. Zadavatel zvolil pro zadání této veřejné zakázky formu jednacího řízení s uveřejněním z důvodů, uvedených v § 60 odst. 1) písm. a) a b) zákona, tedy z důvodů, že:
  a) potřeby zadavatele nelze uspokojit bez úpravy na trhu dostupných plnění;
  b) součástí plnění veřejné zakázky je návrh řešení nebo inovativní řešení.
  Konkrétní důvody zadavatele pro volbu jednacího řízení s uveřejněním jsou zejména následující:
  • zadavatel s ohledem na možnost rozdílných přístupů a technologických řešení jednotlivých dodavatelů není bez dalších jednání schopen přesně stanovit technické požadavky na předmět plnění,
  • v rámci plnění předmětu veřejné zakázky je třeba zajistit účinnou spolupráci zadavatele, dodavatele i jedné či více třetích osob (v současné době zejména Státní fond dopravní infastruktury), přičemž jednostranné stanovení podmínek takové spolupráce zadavatelem je bez dalšího jednání nemožné.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 66 100 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: CENDIS, s.p.
 • IČO: 00311391
 • Poštovní adresa:
  Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
  11000 Praha 1

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cendis.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy