Public contract: Dodávka samoobslužných platebních kiosků - rámcové dohody

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 20
System number: P20V00000006
Contracting authority registration number: VZ_2020_A51
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2020-022170
Date of commence: 26.06.2020
Time limit for requests to participate: 28.07.2020 12:00
Indicative tender submit to: 07.09.2020 10:00
Tender submit to: 25.09.2020 18:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Dodávka samoobslužných platebních kiosků - rámcové dohody
 • Type of public contract: Supplies
 • Contract is divided into lots (within one procurement procedure)

Brief subject description:
Dodávka samoobslužných platebních kiosků určených pro samoobslužnou úhradu časových poplatků za použití zpoplatněných úseků pozemních komunikací v České republice silničními motorovými vozidly nejméně se čtyřmi koly, jejichž největší povolená hmotnost činí nejvýše 3,5 tuny v souladu s požadavky zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: competitive procedure with negotiation commenced by information notice
  Justification of using negotiated procedure:
  Veřejná zakázka (všechny části) je zadávána v jednacím řízení s uveřejněním dle § 60 a násl. zákona. Zadavatel zvolil pro zadání této veřejné zakázky formu jednacího řízení s uveřejněním z důvodů, uvedených v § 60 odst. 1) písm. a) a b) zákona, tedy z důvodů, že:
  a) potřeby zadavatele nelze uspokojit bez úpravy na trhu dostupných plnění;
  b) součástí plnění veřejné zakázky je návrh řešení nebo inovativní řešení.
  Konkrétní důvody zadavatele pro volbu jednacího řízení s uveřejněním jsou zejména následující:
  • zadavatel s ohledem na možnost rozdílných přístupů a technologických řešení jednotlivých dodavatelů není bez dalších jednání schopen přesně stanovit technické požadavky na předmět plnění,
  • v rámci plnění předmětu veřejné zakázky je třeba zajistit účinnou spolupráci zadavatele, dodavatele i jedné či více třetích osob (v současné době zejména Státní fond dopravní infastruktury), přičemž jednostranné stanovení podmínek takové spolupráce zadavatelem je bez dalšího jednání nemožné.
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 66 100 000 Kč without VAT

Place of performance

 • Hlavní město Praha

Contracting authority

 • Official name: CENDIS, s.p.
 • CRN: 00311391
 • Postal address:
  Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
  11000 Praha 1

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cendis.cz)

Contact

Lots of public contract

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses