Procurement documents

Procurement procedure: Poskytování odborných ICT služeb - rámcové dohody

Document information

Title: Příloha č. 1
Description: Specifikace služeb
Document published on Profile: 29.09.2020 02:15:22

Actual file version

File name: Dokument MS Word A45-ictsluz-príloha_1-specifik ace_sluzeb.docx
Size: 31.93 KB
Actual file version: 25.09.2020 13:29:06
MD5 hash: a2ad3a3a7cc8e78e2b31a56cad583aaa
SHA256 hash: 15d02103c43e49cb11e91bcd02421bf08edc60a77d02f221b4ada6e13df156d8

File history

Date Title Description Document type File name Size
A 25.09.2020 13:29:06 Příloha č. 1 Specifikace služeb procurement documents - A45-ictsluz-príloha_ 1-specifikace_sluzeb .docx 31.93 KB