Dynamický nákupní systém: DNS – Poskytování individuálních služeb v oblasti IT a další provozní podpory Zadavatele

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Zaveden
Lze zadávat zakázky v DNS, další dodavatelé mohou podávat žádosti o účast.

Systémové číslo DNS: P23V00000003
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-040115
Datum otevření: 11.09.2023
Datum zavedení: 10.01.2024 08:00
Datum ukončení: 01.09.2033 09:00

Název a popis předmětu

 • Název: DNS – Poskytování individuálních služeb v oblasti IT a další provozní podpory Zadavatele
 • Stručný popis předmětu:
  Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému s názvem „DNS – Poskytování individuálních služeb v oblasti IT a další provozní podpory Zadavatele“.
  Cílem Zadavatele je disponovat okruhem dodavatelů, kteří budou schopni v reakci na jeho aktuální potřeby plnit předmět dílčích veřejných zakázek v jednotlivých kategoriích („Minitendry“). Zadavatel může vypsat Minitendr na poskytování služeb v kterékoliv kategorii, a to v jedné či více dohromady, nebo i ve všech, a to v průběhu doby trvání DNS (jednou, vícekrát i opakovaně). Účelem Minitendrů v rámci všech kategorií uvedených v čl. 4.1 Zadávací dokumentace bude výběr dodavatelů k uzavření smlouvy na poskytování odborných služeb v oblasti IT či další provozní podpory odpovídající roli v konkrétní kategorii DNS.
  Zadavatel bude skrze DNS poptávat služby poskytované konkrétní fyzickou osobou, která bude Zadavateli poskytovat poptávané plnění.
  DNS ve smyslu § 138 odst. 1 ZZVZ bude při svém zavedení tvořen 31 kategoriemi.
  Více informací viz zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota

 • Předpokládaná hodnota: 181 300 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: CENDIS, s.p.
 • IČO: 00311391
 • Poštovní adresa:
  Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
  11000 Praha 1

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cendis.cz)

Kategorie DNS

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k DNS

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Zakázky v DNS