Dynamic purchasing system: DNS – Poskytování individuálních služeb v oblasti IT a další provozní podpory Zadavatele

Dynamic purchasing system information

phase of dynamic purchasing system Implemented
Contracts in DPS can be awarded, other contractors can submit requests to participate.

DPS system number: P23V00000003
DPS under the Act regime: Yes
Registration number in VVZ: Z2023-040115
Date of start: 11.09.2023
Date of implementation: 10.01.2024 08:00
Date of termination: 01.09.2033 09:00

Title and subject description

 • Title: DNS – Poskytování individuálních služeb v oblasti IT a další provozní podpory Zadavatele
 • Brief subject description:
  Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému s názvem „DNS – Poskytování individuálních služeb v oblasti IT a další provozní podpory Zadavatele“.
  Cílem Zadavatele je disponovat okruhem dodavatelů, kteří budou schopni v reakci na jeho aktuální potřeby plnit předmět dílčích veřejných zakázek v jednotlivých kategoriích („Minitendry“). Zadavatel může vypsat Minitendr na poskytování služeb v kterékoliv kategorii, a to v jedné či více dohromady, nebo i ve všech, a to v průběhu doby trvání DNS (jednou, vícekrát i opakovaně). Účelem Minitendrů v rámci všech kategorií uvedených v čl. 4.1 Zadávací dokumentace bude výběr dodavatelů k uzavření smlouvy na poskytování odborných služeb v oblasti IT či další provozní podpory odpovídající roli v konkrétní kategorii DNS.
  Zadavatel bude skrze DNS poptávat služby poskytované konkrétní fyzickou osobou, která bude Zadavateli poskytovat poptávané plnění.
  DNS ve smyslu § 138 odst. 1 ZZVZ bude při svém zavedení tvořen 31 kategoriemi.
  Více informací viz zadávací dokumentace.

Estimated value

 • Estimated value: 181 300 000 Kč bez DPH

Contracting authority

 • Official name: CENDIS, s.p.
 • CRN: 00311391
 • Postal address:
  Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
  11000 Praha 1

Contact address

Tenders and requests to participate submit on:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cendis.cz)

DPS category

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Other messages for the DPS

Public documents

Forms

URL addresses

Contracts in DPS