Veřejná zakázka: Rámcová dohoda na týmové zajištění vývoje a rozvoje aplikací a L3 podpory

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 65
Systémové číslo: P24V00000005
Evidenční číslo zadavatele: CEN/1000/211/2024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-013178
Datum zahájení: 26.03.2024
Nabídku podat do: 26.04.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rámcová dohoda na týmové zajištění vývoje a rozvoje aplikací a L3 podpory
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření rámcových dohod na dobu určitou, a to na 48 měsíců ode dne nabytí účinnosti rámcových dohod. Předpokládaný termín uzavření Rámcových dohod je červen 2024. Rámcové dohody budou uzavřeny pro každou část Veřejné zakázky zvlášť.
Předmětem rámcových dohod je stanovení podmínek a postupu při zadávání dílčích veřejných zakázek zadávaných na jejich základě („Dílčí smlouvy“), jejichž předmětem bude realizace implementačních služeb pro zákaznické informační systémy včetně integračních a backendových částí. Plnění bude spočívat zejména v týmovém zajištění služeb vývoje, rozvoje, podpory a údržby programového vybavení (informačních systémů) zadavatele. Tyto týmové služby budou poskytovány na bázi FIX TIME FIX PRICE nebo Time & Material dle charakteru Dílčí smlouvy.
Podmínky plnění rámcových dohod a Dílčích smluv jsou podrobně vymezeny v závazných návrzích rámcových dohod a jejich přílohách, přičemž závazný návrh rámcové dohody pro Část 1 Veřejné zakázky tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace a závazný návrh rámcové dohody pro Část 2 Veřejné zakázky tvoří Přílohu č. 2 zadávací dokumentace. Více informací viz ZD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: CENDIS, s.p.
 • IČO: 00311391
 • Poštovní adresa:
  Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
  11000 Praha 1

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cendis.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy