Procurement documents

Procurement procedure: Poskytování odborných ICT služeb - rámcové dohody

Document information

Name: Příloha č. 2.1
Description: Vzor prováděcí smlouvy
Document published on Profile: 29.09.2020 02:15:22

Actual file version

File name: Dokument MS Word A45-ictsluz-priloha_2.1-vzor_p rovadeci_smlouvy.docx
Size: 40.14 KB
Actual file version: 25.09.2020 13:29:53
MD5 hash: aeb09c619ed394340223c3276041f680
SHA256 hash: 90d4fdff3d96de11ca0445581fad817380f8e61ec0edc0091e8473fb911dd1a0

File history

Date Name Description Document type File name Size
A 25.09.2020 13:29:53 Příloha č. 2.1 Vzor prováděcí smlouvy procurement documents - A45-ictsluz-priloha_ 2.1-vzor_provadeci_s mlouvy.docx 40.14 KB