Overview of dynamic purchasing systems

Title Date of start Date of termination State
DNS – Poskytování individuálních služeb v oblasti IT a další provozní podpory Zadavatele 11.09.2023 01.09.2033 Implemented