Received message - invitation

Procurement procedure Dodávka řešení pro řízení vývoje SW
Sender Petr Moravec
Sender organization CENDIS, s.p. [CRN: 00311391]
Recipient All (including public)
Date 22.01.2021 10:53:57
Subject Výzva k podání nabídky

Vážený dodavateli,

jménem CENDIS, s.p. si Vás touto cestou dovoluji vyzvat k předložení nabídky pro tuto veřejnou zakázku.

S pozdravem
Petr Moravec
CENDIS, s.p.