Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka řešení pro řízení vývoje SW
Odesílatel Petr Moravec
Organizace odesílatele CENDIS, s.p. [IČO: 00311391]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.01.2021 10:53:57
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážený dodavateli,

jménem CENDIS, s.p. si Vás touto cestou dovoluji vyzvat k předložení nabídky pro tuto veřejnou zakázku.

S pozdravem
Petr Moravec
CENDIS, s.p.