Veřejné zakázky CENDIS, s.p.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

CENDIS, s.p.
IČO: 00311391

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Poskytování odborných ICT služeb - rámcové dohody
nadlimitní Hodnocení 25.09.2020 26.10.2020 12:00
Dodávka samoobslužných platebních kiosků - rámcové dohody
nadlimitní Vyhodnoceno 26.06.2020 25.09.2020 18:00
Dodávka stacionárních kamerových systémů a poskytování souvisejících služeb
nadlimitní Vyhodnoceno 31.03.2020 30.06.2020 12:00
všechny zakázky