Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Nabídková cena za člověkohodinu
Jednotka: Kč bez DPH/člověkohodinu
Popis:
(nepovinné)
Nabídková cena bude v nabídce uvedena jako celková vážená částka v Kč za 1 člověkohodinu bez DPH. Nabídková cena bude vypočtena účastníkem pomocí předepsané tabulky, jejíž editovatelná podoba tvoří Přílohu č. 2 zadávací dokumentace
Parametry kritéria
Typ: cena
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: sestupně nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 50 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

2200 nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět