Overview of the public contracts in state receipt of tenders

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Služby podpory, provozu a rozvoje ekonomického informačního systému IFS9
above-the-threshold Receipt of tenders 07.05.2020 09.06.2020 12:00
Dodávka mobilních kamer a poskytování souvisejících služeb
above-the-threshold Receipt of tenders 09.04.2020 08.06.2020 12:00
Dodávka stacionárních kamerových systémů a poskytování souvisejících služeb
above-the-threshold Receipt of tenders 31.03.2020 30.06.2020 12:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016