Received message - explanation, completion, changes of procurement documents

Procurement procedure Služby technické podpory produktů Microsoft
Sender Petr Moravec
Sender organization CENDIS, s.p. [CRN: 00311391]
Recipient All (including public)
Date 16.02.2021 15:26:08
Subject Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážený dodavateli,

níže uvádíme odpověď na dotaz jednoho z účastníků k zadávací dokumentaci.

Otázka:
„V zadávací dokumentaci přesněji v části "14.3 Zadavatel nepřipouští varianty nabídky (platí pro každou část veřejné zakázky). Za varianty se nepovažují nabídky, podané do jednotlivých částí veřejné zakázky." je naznačena možnost podání nabídky pouze na určité části. Znamená to tedy že není nutné podávat nabídku na všechny části? Pakliže ano, tak jakým způsobem bude probíhat hodnocení, pokud by nabídka neobsahovala například část s cenou za službu ATOM?“

Odpověď:
Váš výklad odst. 14.3 neodpovídá záměru zadavatele. Zadavatel nejenže nepřipouští podání nabídky jen na některé určité části svých požadavků, ale také nepřipouští pro žádnou část svých požadavků varianty nabídky.

S pozdravem

Petr Moravec
CENDIS, s.p.