Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka stacionárních kamerových systémů a poskytování souvisejících služeb
Odesílatel Petr Moravec
Organizace odesílatele CENDIS, s.p. [IČO: 00311391]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.05.2020 08:48:35
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Otázka: lze poskytnout vyšší částku než je 100.000 Kč jako jistotu?
Question: is it possible to provide an amount higher than CZK 100,000 as security?
Odpověď: Ano, stejná částka Vám po uplynutí zadávací lhůty bude vrácena.
Answer: Yes. The same amount will be returned to you upon expiry of the award period.
S pozdravem/Best Regards
Petr Moravec
Cendis.