Received message - explanation, completion, changes of procurement documents

Procurement procedure Dodávka stacionárních kamerových systémů a poskytování souvisejících služeb
Sender Petr Moravec
Sender organization CENDIS, s.p. [CRN: 00311391]
Recipient All (including public)
Date 15.05.2020 21:00:20
Subject Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážený dodavateli
v příloze této zprávy Vám zasíláme vysvětlení zadávací dokumentace.

Dear supplier
attached please find the explanation of the tender documentation.

S pozdravem/Best Regards
Petr Moravec
Cendis, s.p.


Attachments
- A46-vysvetleni_zd_16.pdf (281.37 KB)
- A46-explanation_td_16.pdf (256.04 KB)