Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka stacionárních kamerových systémů a poskytování souvisejících služeb
Odesílatel Petr Moravec
Organizace odesílatele CENDIS, s.p. [IČO: 00311391]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.04.2020 16:09:15
Předmět Explanation (change) of the tender documentation

Extension of the deadline for submission of the tenders


Přílohy
- A46-explanation_td_08.pdf (188.04 KB)