Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka stacionárních kamerových systémů a poskytování souvisejících služeb
Odesílatel Petr Moravec
Organizace odesílatele CENDIS, s.p. [IČO: 00311391]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.04.2020 16:08:20
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Prodloužení lhůty pro podání nabídky


Přílohy
- A46-vysvetleni_zd_08.pdf (185.85 KB)