Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka stacionárních kamerových systémů a poskytování souvisejících služeb
Odesílatel Petr Moravec
Organizace odesílatele CENDIS, s.p. [IČO: 00311391]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.04.2020 15:05:45
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace/Explanation of tender documentation

Vážený dodavateli
V příloze této zprávy Vám posílám odpovědi na Vaši žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dear participant
In the attached document please find the answers to your questions regarding the tender documentation.

S pozdravem/Best regards
Petr Moravec
CENDIS


Přílohy
- A46-vysvetleni_zd_01.pdf (252.31 KB)
- A46-explanation_td_01.pdf (262.01 KB)