Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka mobilní aplikace OneTicket (2)
Odesílatel Vojtěch Široký
Organizace odesílatele CENDIS, s.p. [IČO: 00311391]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.01.2020 16:01:59
Předmět Změna zadávací dokumentace č. 1

Vážení dodavatelé,
zadavatel vám tímto oznamuje, že ze svého vlastního rozhodnutí činí následující změny zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky:
- Maximální přípustná nabídková cena za plnění předmětu této veřejné zakázky je 5.450.000,- Kč bez DPH
- Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 3. 2. 2020

V souvislosti s výše uvedeným se mění příslušné části zadávací dokumentace - viz příloha této zprávy.


Přílohy
- A40-MAPP_zmena-ZD_signed.pdf (607.48 KB)