Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka mobilní aplikace OneTicket (2)
Odesílatel Petr Moravec
Organizace odesílatele CENDIS, s.p. [IČO: 00311391]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.01.2020 23:07:10
Předmět Výzva

Vážený dodavateli

Jménem CENDIS, s.p. si Vás touto cestou dovoluji vyzvat k účasti v zadávacím řízení Dodávka mobilní aplikace OneTicket (2).
Zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky je umístěna na profilu zadavatele zakazky.cendis.cz.

S pozdravem

Ing. Petr Moravec
2. zástupce ředitele