Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka mobilní aplikace OneTicket
Odesílatel Petr Moravec
Organizace odesílatele CENDIS, s.p. [IČO: 00311391]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.11.2019 15:23:07
Předmět Výzva

Vážený dodavateli

CENDIS, s.p. na svém profilu zadavatele uveřejnil veřejnou zakázku na dodávku mobilní aplikace OneTicket, jako subdodávku vlastního řešení systému jednotného tarifu (viz www.oneticket.cz). Předmětem zjednodušeného podlimitního řízení bude návrh, vývoj a implementace mobilní aplikace pro vyhledání spojení, nákup jízdních dokladů a poskytování cestovních informací v systému jednotného tarifu pro operační systém iOS a Android. Aplikace bude určena pro širokou veřejnost a distribuovaná pomocí oficiálních obchodů mobilních platforem (App Store, Google Play Store).
Veškerá oficiální komunikace a úkony, týkající se této veřejné zakázky, včetně podání nabídek a dotazů k zadávací dokumentaci budou probíhat prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK (http://zakazky.cendis.cz/, dále jen „systém E-ZAK“). Přesná adresa této veřejné zakázky na profilu zadavatele bude po jejím uveřejnění https://zakazky.cendis.cz/contract_display_11.html.
Pro účely komunikace je vyžadována registrace dodavatelů (účastníků) v systému E-ZAK. Zadavatel upozorňuje, že pro odchozí komunikaci (včetně podání nabídky) systém E-ZAK vyžaduje kvalifikovaný certifikát pro elektronické podpisy vydaný jedním z kvalifikovaných poskytovatelůoslužeb vytvářejících důvěru (viz https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-kvalifikovanych-poskytovatelu-sluzeb-vytvarejicich-duveru-a-poskytovanych-kvalifikovanych-sluzeb-vytvarejicich-duveru.aspx ).
Byli bychom rádi, kdybyste se této zakázky zúčastnili a prosíme Vás o registraci na výše uvedeném profilu zadavatele. Za účelem zastupitelnosti zadavatel doporučuje, aby dodavatelé (účastníci) měli ve svém registrovaném účtu v systému E-ZAK zavedeno více kontaktních osob (e-mailových schránek).

S pozdravem
Ing. Petr Moravec
2. zástupce ředitele státního podniku
CENDIS, s.p.