Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Právní služby
Odesílatel Zdeněk Horák
Organizace odesílatele CENDIS, s.p. [IČO: 00311391]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.08.2023 13:29:25
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace bylo uveřejněno na profilu zadavatele, viz příloha.


Přílohy
- CENDIS - vysvětlení ZD 4.8.2023 sgn.pdf (177.09 KB)

Původní zpráva

Datum 02.08.2023 14:07:31
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dodavatel žádá o objasnění, zda trvale spolupracující advokát je ve smyslu zadávací dokumentace chápán jako poddodavatel ve smyslu ustanovení § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.